Tilbage til www.pilgrimsliv.dk

 

 

 

 

Talentudvikling - med basis i erfaringer fra pilgrimsvandring

Idegrundlag

For at udvikle sit talent, må man forstå jeg selv, hvilket vil sige, at man må skaffe sig indsigt i egen karakterstruktur og man må bestræbe sig på at lærer kernen i sig selv (fremover kaldet essensstrukturen) at kende. Disse to forhold vil befordre, at man kan optræde ægte.

Kender man således sin egen karakterstruktur, vil man kunne se mildere på sig selv og egne svagheder. Man kan udvise større empati med kolleger, venner og familie. Erfarer man sin naturgivne essensstruktur (kernen), vil man gennem livet kunne udvikle sit talent, få større livsfylde og fremtræde med større autoritet og gennemslagskraft i de opgaver, man påtager sig.

Hvorfor inddrage erfaringer fra pilgrimsvandring? Lytter man til beretninger fra de tusindvis af pilgrimme, der i dag vandrer små og stor pilgrimsvandringer i Europa, fremgår det, at de er blevet klogere på sig selv – har lært sig selv meget bedre at kende. De har fået inspiration, så de mere sikkert kan vælge retning i livet.

Hvorfor er netop pilgrimsvandring en god læring? Først og fremmest fordi en pilgrim giver sig tid og rum til at forbinde sig med det ”større”. For det andet fordi pilgrimsvandring stimulerer dybere områder i bevidstheden og dermed giver mulighed for at integrere større livsaspekter. På en pilgrimsvandring kan tanker, modeller og teorier blive omsat til indsigt. En vel tilrettelagt vandring har den effekt, at den giver krop til bevidstheden gennem en bevægelse med vekselvis anstrengelse og afspænding. Der skabes en nødvendig rytme, der giver samklang imellem forskellige lag i bevidstheden. Samtidig får man lejlighed til at forbinde sig til det mytiske, naturen og elementerne. I pilgrimsvandring kan man således inddrage det åndelige og dermed få krop og ånd til at samsvinge med det mentale.

Kursets problemstilling – problemstilling med autentisitet

Pilgrimsvandring er en meget effektfuld måde at skabe indsigt, dynamik og fordybelse. Den passer godt til voksne mennesker, der vil tage ansvar for egen udvikling i voksenlivet.

Kurset handler overordnet om, hvordan kursisterne kan blive autentisk i deres fortsatte udvikling som menneske og kollega. Kurset for virksomheder lægger naturligvis vægt på hvordan man som individ kan forholde sig bedst muligt til arbejdsopgaver og kolleger.

Pilgrimsvandringer bygger på en form, som kenders fra alle tider og mange religioner. I Europa fik pilgrimsvandring en opblomstring i middelalderen og den har i en ændret form fået en ny blomstring i moderne tid. At pilgrimsvandring har sine rødder i det religiøse, er imidlertid en stor udfordring, dels fordi det ikke er almindeligt at inddrage religiøse praktikker i kurser i erhvervslivet, dels fordi der med gode grunde er skepsis mod undervisning, der kan opfattes missionerende. Denne udfordring har jeg efterhånden opbygget erfaring i at kunne tackle.

Det vil ofte være klogt, at lade kurset få en eksperimenterende karakter, hvor vi i fællesskab vil udforske nye veje til at udvikle sit talent. På den måde kan dette talentudviklingskursus for alvor blive innovativt. I de tre kursusdage vil vi vove at lade ”det større”, ”det åndelige” - eller hvad vi hver især kalder det - tage rum. Undervisningen og øvelsesopgaver vil imidlertid ligge på et konkret og alment grundlag – på et ”folkeligt grundlag”, som jeg tidligere har brugt på kurser på højskoler og indenfor folkeoplysning. Men jeg kan love, at det giver mulighed for indsigt. Pilgrimsvandring involverer hver enkelt deltager både mentalt og fysisk.

Kursets form

Kurset strækker sig over 3 dage med 2 overnatninger.

Hver formiddag består af små foredrag med baggrundsstof og teori. Herefter følger oplæg til dages pilgrimsvandring. Vandringerne vil være på ca. 16 km længde, svarende til 5-6 timer, når man indregner en større pause samt flere små ophold med opfølgning mv. Kursisterne må påregne ca. 6 timer i det fri.

Hver vandring opdeles i 2 dele. Hver del indledes med en kort instruktion i hvad opmærksomheden kan rettes mod under vandringen. Vandringerne vil give kursisterne mulighed både for kvalitetstid med sig selv og nærværende udveksling med andre.

Efter aftensmaden samles gruppen igen til opfølgning af dagens indtryk og yderligere foredrag/samtale.

Vi vil forsøge at skabe en munter og intens atmosfære, sådan som det er kendt på den spanske Camino eller andre steder, hvor mennesker vandrer i fællesskab.

Tematisk opbygges de tre dage med det jordnære først: skaberkræfterne i sind, krop og natur. Herefter følger en dag om frihedsfølelsen og venligheden for den sidste dag at afprøve de mere avancerede øvelser omkring hjertet. Sidste dag stiles mod et højdepunkt og en tilbagevenden til hverdagslivet hjemme.

Udbytte

Kursisternes udbytte var meget mere effektfuldt end, hvad man ellers opnår ved at sende kursister på rafting nedad en svensk elv eller på en overlevelsestur i et vanskeligt terræn. Inddragelse af pilgrimmenes erfaring gav indsigter, som den enkelte kunne tage med hjem til dagligdagen – fortrinsvist i jobbet, men også i det det personlige – det gav ny retning i karrieren på kort og langt sigt. Aldrig før har jeg oplevet så intenses og åbne udvekslinger mellem kursister. Det handler om at pilgrimslivet giver godt grundlag for at lære sig selv bedre at kende og dermed at kunne vælge og udtrykke sig selv i overensstemmelse med ens dyrebare kerne – at blive autentisk i privatlivet såvel som i arbejdslivet.

Tilpasset jeres situation

Kontakt mig, så vi kan drøfte hvordan vi sammen kan udarbejder et talentudviklingsprogram, der tilpasses din organisation.  Jeg forestiller mig, at mit bidrag kan indgå som et væsentligt element sammen med andre talentudviklingsaktiviteter i din organisation. 

Bent Jul

Mobil: 258408816     Telefon: 97545512

Mail: bent.jul(atxx)pilgrimsliv.dk [erstat (atxx) med @]

 

Tilbage til www.pilgrimsliv.dk