AOF kursus

 

Kursus 

Eksempel 2013

  

 

Pilgrimsvandringens mysterier

 

Idegrundlag

Pilgrimslivets og pilgrimsvandringens mysterier har min interesse.

Jeg tilbyder foredrag på et moderne og folkeligt grundlag. Jeg arrangerer kurser, vandringer og events for deltagere med interesse i at vide mere om pilgrimslivet og som gerne vil afprøve forskellige former på små turer. Jeg har gedigne erfaringer fra fordybende pilgrimsvandringer til flere klassiske pilgrimsmål fortrinsvist i Europa. Derfor fokuserer jeg ikke kun på Caminoen i Spanien, men pilgrimsvandring generelt.


Foredrag

Europas dannelse belyst ud fra pilgrimmenes historie

Et kulturhistorisk foredrag om hvordan pilgrimsbevægelsen har påvirket Europas udvikling. Foredraget tager udgangspunkt i de første pilgrimme i og omkring Det hellige Land i de første århundrede efter Kristus. Herefter beskrives middelalderens pilgrimsvandring, korstogene og tempelriddernes rolle. Endelig beskrives pilgrimsvandringen i renæssancens litteratur og slutter med opfattelsen i moderne tid (post modernismen). 

Pilgrimslivets mysterier: Pilgrimsvandringen set som en rite til fornyelse

Foredraget tager udgangspunkt i pilgrimsvandringens grundlæggende form. Vandringens typiske faser og overgange beskrives. Forskellen mellem en feminin og en maskulin vandring vil blive beskrevet med eksempler. Målets særlige mystik vil blive diskuteret. Temaet belyses med eksempler og billedmateriale fra vandringer til flere forskellige pilgrimsmål i Europa. Pilgrimsteologiske emner kan indgå i præsentationen.

Pilgrimslivets mysterier: Den indre pilgrimsvandring

En pilgrimsvandring handler ikke kun om geografi, historie og kultur, men også om det indre liv undervejs, om sindet. Foredraget vil give eksempler på, hvordan man kan fremme et rigt liv på pilgrimsvandringen, så det kan give erfaring til fornyelse. Praktikker og muligheder til fordybelse vil blive beskrevet. Der lægges særligt vægt på pilgrimsvandring i moderne tid, hvor den enkelte selv er ansvarlig for form og indhold.

Pilgrimsdynamikken

Afklaring af hvordan man sikrer sig en fordybende pilgrimsvandring.

Foredraget er en kombination af traditionelt foredrag og en individuel opgave med en varighed på ca. 30 min. Opgaven har til hensigt at kortlægge den enkeltes lyst til at ønske sig fornyelse ved en pilgrimsvandring. Med denne opgave kan deltageren vurdere eget formål med kommende pilgrimsvandring – eller det kan bruges som inspiration til en personlig udviklingsproces.

Pilgrimsmål og vandreveje i Europa

Foredraget/samtalen skal primært være en inspiration til at lave sin egen pilgrimsvandring. Eksempler på forskellige pilgrimsmål vil blive diskuteret. Projekterne til etablering af pilgrimsveje overalt i Europa vil blive beskrevet. Illustreret med et rigt billedmateriale og fortællinger fra egne pilgrimsvandringer og –rejser.

Mariavandring

Moder og jomfru Maria indtager i disse år en større bevidsthed blandt religiøst søgende. Marias feminine energi vil blive beskrevet med eksempler fra vandringer i Frankrig, bl.a. blandt såkaldte sorte madonnaer i Auvergnes højland. Foredraget vil i tillæg belyse vandringer til Maria Magdalene i Vézelay i Frankrig, den hellig Birgitta i Vadstena i Sverige og den sorte madonna i Frankrigs ældste valfartsmål i Rocamadour. Krisernes betydning for sindets rummelighed og dine muligheder for en personlig retningsjustering vil blive drøftet.

Udviklingsmuligheder for mere livsfylde

Voksenlivets udviklingsmuligheder frem mod mere livsfylde er temaet for dette foredrag. Det vil give et filosofisk beskrivelse af, hvordan bevidstheden udvides på en pilgrimsvandring. Foredraget begynder med en tolkning af reformatoren Martin Luthers opfattelse af Faderen, Sønnen og Helligånden, sådan som den er beskrevet i hans ”Store katekismus”. Desuden vil den tysk-jødiske filosof Martin Bubers opfattelse af forholdet mellem Jeg-Det og Jeg-Du blive beskrevet i relation til naturen, medmennesket og det åndelige. Endelig vil samme emne blive beskrevet med moderen psykologiske teorier med baggrund i Henrik Lauridsen-Katborg ”Kærlighed, hengivelse og længsel” Alt dette vil blive beskrevet som oplevet med en pilgrims øjne.

Causerende foredrag med idehistorisk perspektiv – Pilgrimslivet og dets betydning

Causerende beskrive pilgrimslivet og dets betydning. Det vil omhandle historien, kulturhistorie og idehistorien bag Europas dannelse. Det vil blive belyst med billeder fra pilgrimsvandringer til Santiago de Compostela, blandt sorte madonnaer i Frankrig, på klostre på munkeøen Athos i Grækenland, ørkenvandring til Simon Søjlehelgen i Syren, vandringer med Jomfru Maria og Maria Magdalene, besøg hos Sufier, aramæiske nonner, engelske franciskanske munke ………    

Kulturens Ende – Auschwitz – og det Polen der opstod på asken heraf

Mange pilgrimme, der vandrer til Santiago de Compostela, fortsætter yderligere nogle vandringsdage til Verden Ende – Finisterre. Det gjorde man også i middelalderen. Hvis man vil gennemleve vor egen verdens grænse, må man konfrontere sig med den kollektive galskab og de tilhørende lidelser. Man må vandre til den europæiske kulturs Finisterre – det ultimative slutpunkt.

Med baggrund i en pilgrimsreje til Polen beskrives Auschwitz med dets udryddelse af jøder, sigøjnere og modstandsfolk. Men senere i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne opstod der en bevægelse mod frihed, der medførte dannelse af ”Solidaritet” og dermed af et nyt Polen. Dette var udtryk for en nytænkning, der bl.a. byggede på en generel kristen tankegang, som det herskende styre ikke kunne undertrykke.

Foredraget vil blive illustreret med billeder fra en pilgrimsrejse til Czestochowa, som er Polens store religiøse centrum med en kendt sort madonna, til Krakow med resterne af den gamle jødiske kultur og endelig til Auschwitz med dens død og sorg. Foredraget vi naturligvis sætte et europæisk kulturelt perspektiv.

Sjælens pilgrimsgang - Pilgrimmens udviklingsmuligheder

Foredraget handler om sindets betydning for forståelse af de udvidede bevidsthedstilstande, som pilgrimme kan opleve på en pilgrimsvandring. De vil blive belyst med eksempler. Foredraget tager udgangspunkt i moderne psykologiske teorier om voksenlivets muligheder for mere livsfylde. Krisernes betydning for sindets rummelighed og personlig retning vil blive drøftet. Kilderne til foredraget er egne erfaringer med spirituel udvikling og pilgrimskurser. Inspiration til den teoretiske del er især hentet fra Henrik Lauridsen-Katborgs bog ”Kærlighed, hengivelse og længsel”.

Foredraget holdes sammen med cand.pæd.psyk. Kirsten Mandøe og har en varighed på omkring 2 timer.

Syrien – Pilgrimsrejsen som alternativ til pilgrimsvandring

Man behøver ikke nødvendigvis at vander for at fordybe sig. Man kan også komme hjem med stort udbytte fra en rejse, hvor man har indstillet sig på at være åben og fokuseret på stedets mere åndelige liv.

Med baggrund i en pilgrimsrejse til Syrien fortælles om et besøg hos den stigmatiserede Mirna i Syriens hovedstad Damaskus og hos hendes skriftefader, til hemmelige ”messer” hos sufier i Aleppo, besøg hos stormuftien af Syren og på forskellige klostre, herunder besøg på Saydnayaklostret, hvor man taler det sprog, aramæisk, som var Jesus daglige sprog. I beretningen vil indgå omtale af en kort vandring til Simon Søjlehelgen, som sad som eremit på toppen af en søjle i en menneskealder. Paulus's dramatiske omvendelse i Damaskus, vil blive beskrevet med billede fra Annaniasses kapel. Foredraget vil endvidere blive illustreret med billeder fra Syriens historiske fortid - fra oldtid over det romerske Jupitertemplet til dets omdannelse til kirke og nu Ummayyade-moske. Mon ikke også der bliver tid til beskrivelse af tempelriddernes borg Krak Chevaliers.

Om at fordybe sig – Se verden som den er

Jeg går pt. og bakser med et foredraget om forskellige modeller for, hvordan man i sin udvikling kan se på verden – hvordan man kan indoptage den. Der vil bl.a. blive drøftet, hvordan den østrigskfødte jødiske filosof Martin Bubber opfattede relationen ”Jeg-det” og ”Jeg-du”. Foredraget vil handel om nærvær, nature og det magiske. Hvordan integrer man erfaringer fra det at have relateret sig til medmennesket og det numinøse (det hellige) i ens eget levede liv?   

De syv pilgrimsord - Ord til fordybelse

Introduktion til vigtige nøgleord for pilgrimme. Først og fremmest tages udgangspunkt i syv nøgleord, som har sin oprindelse i Svenske pilgrimsvandring: Langsomhed, Frihed, Enkelthed, Bekymringsløshed, Stilhed, Deling og Åndelighed. Foredraget vil kunne omhandle andre typer nøgleord, fx fra kommunitetsdannelse med rod i keltisk spiritualitet. Vi vil også kunne samtale om brugen af forskellige mantraer – kristne såvel som fra andre kulturer – og typiske bønsformer velegnet til vandring. 

 

Kurser, vandringer, events og retræter

Jeg arrangerer kurser, vandringer og events for deltagere med interesse i at vide mere om pilgrimslivet og som gerne vil afprøve forskellige former på små turer. Disse kurser sigter mod at give deltagerne en bedre selvforståelse og større livsfylde. For erhvervsliv og organisationer tilbyder jeg kursus i talentudvikling.

Jeg kan tilbyde retræter for hjemvendte pilgrimme samt kurser for kommende pilgrimme. Jeg kan komme med fængslende og underholdende indslag for seniorer. Jeg har kontakter til kunstnere og andre foredragsholdere, der også kan bidrage til en god pilgrimsstemning.

Kurser

Jeg tilbyder kurser af forskellig art og varighed. Oftest foregår disse som en kombination af foredrag og små vandringer. Typisk foregår de over en fredag-lørdag-søndag eller over 2 til 3 gange en lørdag-søndag. Sådanne kurser kan afholdes under aftenskoleloven, i foreninger eller i sognegårde. Jeg har også stået for længerevarende kurser over 8 og 10 dage på højskoler.

Indholdsmæssigt vil foredragene typisk belyse voksenlivets udviklingsmuligheder gennem beretninger, billeder og eventyr fra pilgrimsvandringer – alt krydret med filosofi, psykologi og idehistorie. Foredragenes grundtema vil kredse om den problemstilling, som det moderne danske menneske står med i senmoderniteten, nemlig med spørgsmålet om hvordan man kan finde sig selv samtidigt med at man er i en frugtbar relation til omverdenen. Dagene tilrettelægges, så kursisterne kommer igennem en indre proces med mulighed for at fordybe sig. Temaet for dagens vandring er afstemt med foredragene og undervejs introduceres måder, hvorpå man kan vandre. Der indlægges læsninger og ”øvelser” eller ”opgaver” undervejs. Der tages hensyn til de gruppedynamiske processer.

Som eksempel på tidligere kurser kan nævnes følgende titler:

Pilgrimsvandringens mysterier

Pilgrimsvandringens livgivende energi

Pilgrimmens eventyrlige verden

Pilgrimmens verden

Pilgrim på Fyn

Pilgrim i Pinsen

Ledelse af konkrete vandringer

Jeg tilrettelægger vandringer for deltagere med interesse i at vide mere om pilgrimslivet og som gerne vil afprøve forskellige former på små turer. Dagen disponeres med indledende foredrag og oplæg. Oplæg fokuserer på, hvad opmærksomheden kan rettes mod under vandringen. Jeg har oplæg, der fremmer personlig udvikling omkring de eksistentielle vilkår og andre oplæg der åbner til en fordybelse i det kristne univers. Oplæg og instrukser sikre en god og munter stemning undervejs. Vandringer kan planlægges overalt i landet.

Events

Jeg kan tilbyde at tilrettelægge events i forbindelse med pilgrimsarrangementer eller middelaldertræf. Jeg kan komme med fængslende og underholdende foredrag – også for seniorer. Jeg kan hjælpe med kontakt til kunstnere og andre foredragsholdere, der også kan bidrage til en god pilgrimsstemning.

Retræter for pilgrimme

Jeg kan tilbyde retræter for hjemvendte pilgrimme. Typisk en fredag aften, lørdag og søndag.

Mange pilgrimme har oplevelser under og efter en pilgrimsvandring, som kan være svære at håndtere for den enkelte. De kan også være svære at dele med andre, der ikke har tilsvarende erfaringer. Retræten er derfor en god mulighed til at fortælle sin historie til andre pilgrimme, der også har deres historie at fortælle - til glæde for dig selv og til inspiration for de andre.

Retræten arrangeres, så man individuelt og i fællesskab efterbearbejder impulserne fra pilgrimsturen. Deltagerne føres igennem en fordybende, personlig proces. Alt dette foregår i en venlig og accepterende atmosfære. I forløbet vil der være indlagt perioder med tid til refleksion.

Drøftelse af pilgrimsteologi og præstens/kirkens rolle

I de senere år har jeg interesseret mig for udvikling af pilgrimsteologi og specielt, hvordan man på et moderne og folkeligt grundlag kan arbejde med sin egen fordybelse og med forbedret relation til medmennesket og det åndelige (Gud). Kirkenes rolle i pilgrimsbevægelsen er problematisk – ligeledes er præstens rolle. Kan man være både præst og pilgrim på en og samme tid? Har Luther nogen kompetence, der er relevant for en moderne pilgrim? Skal en moderne pilgrimsbevægelse argumenteres ud fra Luthers lære eller må man hente sin inspiration andet steds? Jeg møder gerne med oplæg til debat om sådanne temaer.

 

Talentudvikling - med basis i erfaringer fra pilgrimsvandring

Jeg har for en gruppe medarbejdere i en økonomisk forvaltning i en stor jysk kommune gennemført et 3 dages kursus, som handlede om talentudvikling. Kursisterne skulle finde frem til sit talent- til glæde for sig selv og så de kunne finde sig godt til rette med eget arbejdsliv og fremtidig karriere. Erfaringer fra pilgrimslivet blev inddraget.

Kursisternes udbytte var meget mere effektfuldt end, hvad man ellers opnår ved at sende kursister på rafting nedad en svensk elv eller på en overlevelsestur i et vanskeligt terræn. Inddragelse af pilgrimmenes erfaring gav indsigter, som den enkelte kunne tage med hjem til dagligdagen – fortrinsvist i jobbet, men også i det det personlige – det gav ny retning i karrieren på kort og langt sigt. Aldrig før har jeg oplevet så intenses og åbne udvekslinger mellem kursister. Det handler om at pilgrimslivet giver godt grundlag for at lære sig selv bedre at kende og dermed at kunne vælge og udtrykke sig selv i overensstemmelse med ens dyrebare kerne – at blive autentisk i privatlivet såvel som i arbejdslivet.

Kontakt mig, så vi kan drøfte hvordan vi sammen kan udarbejder et talentudviklingsprogram, der tilpasses din organisation. Jeg forestiller mig, at mit bidrag kan indgå som et væsentligt element sammen med andre talentudviklingsaktiviteter i din organisation.

Læs mere her.

 

Profil

Erfaring og baggrund
Jeg har mange års erfaring som pilgrim. Jeg har som den første danske pilgrim vandret fra Danmark til Santiago de Compostela samt til flere af de klassiske pilgrimsmål fortrinsvist i Europa. Jeg var med d. 13. november 1999 (min fødselsdag) ved stiftelsen af  Foreningen af danske Santiagopilgrimme”, har været redaktør af foreningens tidsskrift ”Pilgrimmen” samt været bestyrelsesmedlem og formand. Jeg har været med til at udvikle visionen om med pilgrimsveje at forbinde Nidaros i Trondheim i Norge med Santiago de Compostela i Spanien. Jeg har afholdt utallige foredrag og retræter, stået for højskoleophold og længerevarende kursus i folkelige oplysning. Jeg har bidraget til antologien ”Pilgrims spor” fra forlaget Univers.

 

Jeg har i alle årene interesseret mig for, hvordan man på et moderne og folkeligt grundlag kan arbejde med sin egen fordybelse og dermed forbedre relationen til medmennesket og det åndelige (Gud). I de senere år har jeg interesseret mig for pilgrimsteologi og dermed også for nutidig kristen spiritualitet – men altid på et udviklende og alment grundlag. Mit grundtema kredse om den problemstilling, som det moderne danske menneske står med i senmoderniteten, nemlig med spørgsmålet om hvordan man kan finde sig selv samtidigt med at man er i frugtbar relation til verden. Hvordan fanges det åndelige og hvordan integreres det i bevidstheden – inkarnation.

 

I de sidste par år har jeg i samarbejde med andre nordiske pilgrimme interesseret mig for - på et idealistisk grundlag - at skabe et medium for moderne nordiske pilgrimme. Indholdsmæssigt håber vi at dække et for øjeblikket uopfyldt behov. Vi vil gerne skabe et udviklende medium/magasin, der kan bidrage til at formidle pilgrimmens ”vej til hjertet”. 

 

Jeg er uddannet fra teknisk universitet og handelshøjskole og arbejder professionelt med udviklingsaktiviteter og foredragsvirksomhed. Jeg kombinerer min erfaring fra erhvervslivet og brancheforening med tankesæt fra folkeoplysning, højskoler og sognegårde. 

 

Jeg arbejder sammen med Kirsten Mandøe, som primært har erfaringer fra kortere pilgrimsvandringer i Danmark, Sverige, Frankrig og Spanien. En del af disse vandringer er foregået som såkaldte Mariavandringer. Kirsten er cand.pæd.psyk. og har primært beskæftiget sig med udvikling af voksne på et dybdepsykologisk grundlag.

 

Kontakt

Foredrag kan evt. holdes på engelsk. Jeg kommer ubesværet overalt i Danmark.

Vil du vide noget? Kan jeg hjælpe dig med noget? Så ring eller send mig en mail.   

Bent Jul

Mobil: 28408816     Telefon: 97545512

Mail: bent.jul(atxx)pilgrimsliv.dk [erstat (atxx) med @]

 

 

 

 

 

Bent Jul

Mail: bent.jul(atxx)pilgrimsliv.dk

[erstat (atxx) med @]

Tlf.: 97545512

Mobil: 28408816

 

 

 

 

 

 

 

Bent Jul, Pilgrimsliv   -   Foredrag, kursus, talentudvikling   -   Jylland og Sjælland

 

 

Pilgrimsliv

Talentudvikling

Nyt

 

Foredrag:

Pilgrimstanken – historisk, religiøst og kulturelt

 

Et kulturhistorisk foredrag om hvordan pilgrimsbevægelsen har påvirket Europas udvikling.

 

Foredraget tager udgangspunkt i de første pilgrimme i og omkring Det hellige Land i de første århundrede efter Kristus. Herefter beskrives middelalderens pilgrimsvandring, korstogene og tempelriddernes rolle. Det historiske overblik sluttes med eksempler på pilgrimsvandringen i renæssancens litteratur.

 

Som man vil høre, har pilgrimsteologien forandret sig over tid. Derfor vil foredragsholderen belyse de nutidige former for pilgrimsvandring og forsøge at komme med en forklaring på, hvorfor moderne mennesker i tusindtal nu igen er begyndt at vandre.

 

Således vil foredraget give svar på hvilke betydning, pilgrimsvandring har for det moderne menneske. Foredragsholdere stiller gerne op til en drøftelse af kirkens rolle i pilgrimsarbejdet?

 

 

Næsby Kirkehøjskole 

Tirsdag d. 25. marts kl. 19.30-21.30

Næsby Sognegård, Bogensevej 92, 5270 Odense N.

 

Talentudvikling

Pilgrimslivet kan også give anledning til talentudvikling i erhvervslivet og offentlige organisationer. Læs mere her

 

Nordisk Pilgrimsmagasin

Se her invitation til samarbejde.

 

Planlagte foredrag

Hvis du vil høre om flere foredrag, er du velkommen til at kontakte mig.